நாம் மழை இரசித்தல் என்பது…

நாம் இரசிக்கும் மழைத் தருணங்கள் மழைக்கு முந்திய மற்றும் மழைக்குப் பிந்திய அழகியத் துளி மழை நேரங்களில் இருக்கிறது.

மண் நனையுறதுக்கு முன்பான தூறலே நம் மனம் நனைய போதுமானதாக இருக்கும்போது, மத்தபடி மீதிப்பெய்யுற பெருமழை எல்லாம் சம்பிரதாயமா மண்ணுக்குப் பெய்யுற மழை மட்டும்தான். தூறல் மழைல நாம நனைந்த பிறகு, பெய்யுற பெருமழையெல்லாம் வேகமான சாரல் தானே!

புதுசா பூமியில பூத்திருக்குற குழந்தையின் பூம்பாதத்தில், கொஞ்சமா கொஞ்சிப் பேரழுத்தம் இல்லாம கொடுக்குற அன்பின் மென்முத்தங்கள் மாதிரியாகப் பெய்யுற தூறலும்,

வேண்டப்பட்டவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லும் போது, எவ்வளவு சொன்னாலும் இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லனுமேன்னு கிடந்து தவிக்கிற மனசு மாதிரி இப்போதைக்கு நிற்கவா? இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் பெய்யவானு தெரியாம விட்டுவிட்டு விழுற பெருந்துளி கொண்ட கடைசி மழையும் தான் அடுத்த மழை வரை மனதுல ஈரத்தைக் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்குது.

ஏதோவொரு மழைக்காலத்துல படிச்ச “நிகழ்கையில் சாரல், நினைக்க நினைக்க அது மழை”ங்குற வரி போல, மனசு உணர்ந்த சிறு மழை போதுமானதா இருக்குது அதுவே பிறகு பெருமழையா அது உருமாற!

மண் நனையுறதுக்கு முன்பான தூறல் நம் மனம் நனையப் போதுமானதாக இருக்கிறது. மத்தபடி மீதிப்பெய்யுற பெருமழை எல்லாம் சம்பிரதாயமா மண்ணுக்குப் பெய்யுற மழை மட்டும்தான்.

யோசிச்சுப் பார்த்தா, மழையை மட்டுமா இப்படி இரசிக்கிறோம்? இல்லை. இரசிக்கிற எல்லார்த்தையும் இப்படித்தான உணருறோம்…!

– ரகு
19-08-2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s